Du är här:Start > Om oss > Samverkan

Skolråd

I skolrådet ingår rektor, arbetslagsledare, föräldrarepresentanter frånsamtliga årskurser och elevrepresentanter från år 4-9. Skolrådet diskuterarfrågor som rör undervisning, trivsel och miljö. Skolrådet samlas 2-3 gånger omåret.