Du är här:Start > Kontakt > Personal

Mia Vallin  Rektor (deltidssjukskriven)

019-277 27 74
070-603 68 81
mia.vallin@hannaskolan.nu

Ann-Sofie Wettéus Bitr. rektor med ansvar för Elevhälsan

019-277 27 63
annsofie.wetteus@hannaskolan.nu

Carina Lillbäck Larsson Tf Förskolechef, Utvecklingsledare förskola, förskoleklass och fritids, Opalen och Onyxen

carina.lillback.larsson@hannaskolan.nu

Arbetslag F-3

Linda Sjöberg Förskoleklass

linda.sjoberg@hannaskolan.nu

Jeanette Brorsson Förskoleklass

jeanette.brorsson@hannaskolan.nu

Maria Gulec Mentor år 1, Bild och Livsviktigt år 4

maria.gulec@hannaskolan.nu

Kickie Wärnlund Mentor år 1

kickie.warnlund@hannaskolan.nu

Isabelle Hasselgren Resurspedagog år 1 och 2

isabelle.hasselgren@hannaskolan.nu

Karin Ankarberg Mentor år 2, Arbetslagsledare år F-3

karin.ankarberg@hannaskolan.nu

Sofia Holmberg Mentor år 2

sofia.holmberg@hannaskolan.nu

Annica Björk Mentor år 3

annica.bjork@hannaskolan.nu

Elin Sjöberg Mentor år 3, Idrott och hälsa år 1-3

elin.sjoberg@hannaskolan.nu

Elisabet Perder Speciallärare år F-3

elisabet.perder@hannaskolan.nu

Karoline Jonzon Musik år 1-3, Resurspedagog år 3

karoline.jonzon@hannaskolan.nu

Arbetslag 4-6

Pernilla Sigge Mentor år 4

pernilla.sigge@hannaskolan.nu

Cecilia Östergrens Mentor år 4, Engelska år 4-6, Bild år 7-9

cecilia.ostergrens@hannaskolan.nu

Hanna Angel Mentor år 5, Bild år 5-6

hanna.angel@hannaskolan.nu

Mattias Ehnberg Mentor år 5, Arbetslagsledare år 4-6

mattias.ehnberg@hannaskolan.nu

Hanna Sollerman Mentor år 6, Utvecklingsledare

hanna.sollerman@hannaskolan.nu

Hanna Gadd Mentor år 6, SO år 4 och 6

hanna.gadd@hannaskolan.nu

Rakel Claar NO år 4-6

rakel.claar@hannaskolan.nu

Arbetslag 7-9

Renee Helgestad Mentor år 7, Speciallärare år 4-9

renee.helgestad@hannaskolan.nu

Patrik  Nilvér Mentor år 7, Idrott och hälsa år 4-9

019-277 27 79
patrik.nilver@hannaskolan.nu

Olle Strömberg Mentor år 7, Matte och fysik år 7-9

olle.stromberg@hannaskolan.nu

Stefan Lööw Mentor år 8, SO år 7-9, Arbetslagsledare år 7-9

stefan.loow@hannaskolan.nu

Pelle Ankarberg Mentor år 8, Musik år 4-9

pelle.ankarberg@hannaskolan.nu

Annika Arnesson-Gyld Syv

annika.arnesson.gyld@hannaskolan.nu

Suzanne Tjerneld Resurspedagog år 3 och 8

suzanne.tjerneld@hannaskolan.nu

Bella Gelinder Mentor år 9, Engelska år 8-9, Utvecklingsledare

bella.gelinder@hannaskolan.nu

Rodney Dahlberg Mentor år 9, Trä- och metallslöjd år 3-9, Teknik år 7-9

019-277 27 80
rodney.dahlberg@hannaskolan.nu

Jenny Collin Mentor år 9, Engelska år 2-3, 7 och 9, Resurspedagog år 7-9

jenny.collin@hannaskolan.nu

Kristina Mauritzon Textilslöjd år 3-9

kristina.mauritzon@hannaskolan.nu

Svante Ingberg Svenska år 7-9

svante.ingberg@hannaskolan.nu

Sika Touyabah Kemi och Biologi år 7-9, Franska år 7-9

sika.touyabah@hannaskolan.nu

Calle Hjelte Spanska år 7-9

calle.hjelte@hannaskolan.nu

Mathilda Bokenblom Hem- och konsumentkunskap år 8

mathilda.bokenblom@hannaskolan.nu

Fritidshemmet

Karin Samuelsson Korallen, Rastpedagog år F-6

karin.samuelsson@hannaskolan.nu

Sebastian Lööw Korallen, Rastpedagog år F-6

sebastian.loow@hannaskolan.nu

Karin Claesson Opalen, Arbetslagledare fritids, FRIS år 1-3

karin.claesson@hannaskolan.nu

Martin Samuelsson Opalen, Rastpedagog år F-6, Vaktmästare

martin.samuelsson@hannaskolan.nu

Rebecka Månsson Opalen, resurspedagog år 4

rebecka.mansson@hannaskolan.nu

Carina Lillbäck Larsson Tf Förskolechef, Utvecklingsledare förskola, förskoleklass och fritids, Opalen och Onyxen

carina.lillback.larsson@hannaskolan.nu

Mikael Collin Onyxen, Lagunen 7-9

mikael.collin@hannaskolan.nu

Joakim Gunnarsson Onyxen, Resurspedagog år 5

joakim.gunnarsson@hannaskolan.nu

Michelle Sjögren Diamanten, Onyxen

michelle.sjogren@hannaskolan.nu

Elevhälsan

Ann-Sofie Wettéus Bitr. rektor med ansvar för Elevhälsan

019-277 27 63
annsofie.wetteus@hannaskolan.nu

Jenny Wågenberg vik kurator

jenny.wagenberg@hannaskolan.nu

Ruth Nilsson Skolsköterska (vikarie)

ruth.nilsson@hannaskolan.nu

Ann Lundkvist Socialpedagog

ann.lundkvist@hannaskolan.nu

Hanna Lundkvist Kurator (föräldraledig)

hanna.lundkvist@hannaskolan.nu

Christina Mattisson Skolsköterska (sjukskriven)

019-277 27 64
christina.mattisson@hannaskolan.nu

Förskolan

Carina Lillbäck Larsson Tf Förskolechef, Utvecklingsledare förskola, förskoleklass och fritids, Opalen och Onyxen

carina.lillback.larsson@hannaskolan.nu

Vibeke Ellehammer Rubinen, Arbetslagsledare

vibeke.ellehammer@hannaskolan.nu

Jennifer  Wilhelmsson Rubinen

jennifer.wilhelmsson@hannaskolan.nu

Erica Olovson Rubinen

erica.olovson@hannaskolan.nu

Erica Spjuth Safiren, arbetslagsledare

erica.spjuth@hannaskolan.nu

Charlotte Ivarsson Safiren

charlotte.ivarsson@hannaskolan.nu

Elisabet Magneroth Safiren

elisabet.magneroth@hannaskolan.nu

Katarina  Henriksson Smaragden

katarina.henriksson@hannaskolan.nu

Ulf Blixt Diamanten

ulf.blixt@hannaskolan.nu

Ingela Bergman Diamanten

ingela.bergman@hannaskolan.nu

Ebba Westberg Diamanten

ebba.westberg@hannaskolan.nu

Michelle Sjögren Diamanten, Onyxen

michelle.sjogren@hannaskolan.nu

Ann-Sofie  Öman Smaragden, arbetslagsledare

annsofie.oman@hannaskolan.nu

Karin Ericsson Diamanten, arbetslagsledare

karin.ericsson@hannaskolan.nu

Sofia Hallqvist Smaragden

sofia.hallqvist@hannaskolan.nu

Karin Karlsson Smaragden

karin.karlsson@hannaskolan.nu

Mina Jerlström Resurspedagog Smaragden

mina.jerlstrom@hannaskolan.nu

Louise Halleby Föräldraledig

louise.halleby@hannaskolan.nu

Therese Söderlund Föräldraledig

therese.soderlund@hannaskolan.nu

Corinne Wester Föräldraledig

corrine.wester@hannaskolan.nu

Maria Arvidsson Tjänstledig

maria.arvidsson@hannaskolan.nu

Anna Magnerot Tjänstledig

anna.magnerot@hannaskolan.nu

Övrig personal

Mia Vallin  Rektor (deltidssjukskriven)

019-277 27 74
070-603 68 81
mia.vallin@hannaskolan.nu

Ann-Sofie Wettéus Bitr. rektor med ansvar för Elevhälsan

019-277 27 63
annsofie.wetteus@hannaskolan.nu

Ingemar Doyle Skoladministratör, Elevcoach

019-277 27 72
070-109 53 12
ingemar.doyle@hannaskolan.nu

Anette Hellström Husmor

019-277 27 77
anette.hellstrom@hannaskolan.nu

Sarah Deleskog Köksbiträde

sarah.deleskog@hannaskolan.nu

Jan  Lindéh Ordförande Stiftelsen Hannaskolan

jan.lindeh@hannaskolan.nu

Ulf Lundin Fastighetsansvarig

070-512 16 16
ulf.lundin@hannaskolan.nu