Vision & värdegrund

Vår vision är att erbjuda en god lärmiljö där eleverna kan känna sig trygga och få en möjlighet att upptäcka och utveckla sitt sätt att lära. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge dem en god grund för framtiden.

Hannaskolan har en kristen värdegrund.
För att hålla värdegrunden levande har klasserna Livsviktigt varje vecka då pedagoger och elever arbetar tillsammans med olika värdegrundsord genom att samtala, spela drama och göra olika värderingsövningar.

På Hannaskolan behandlas alla lika, oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, utseende, åsikter eller förmåga.

Vi grundar vårt bemötande av varandra på Bibelns gyllene regel:
Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.