Vision & värdegrund

Vår vision är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där eleverna får möjlighet att upptäcka och utvecklas i sitt lärande. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge dem en god grund för framtiden.

Hannaskolan har en kristen värdegrund. Vi ser varje individ som en unik skapelse som ska få växa och utvecklas i en trygg miljö. På Hannaskolan behandlas alla lika, oavsett kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, utseende, åsikter eller förmåga.

För att hålla värdegrunden levande har de yngre eleverna Livskunskap varje vecka då pedagoger och elever arbetar tillsammans med olika värdegrundsord genom att samtala, spela drama och göra olika värderingsövningar. De äldre eleverna har livskunskap med olika teman, som berör hälsa, relationer, framtid och studieteknik.

Vi grundar vårt bemötande av varandra på Bibelns gyllene regel:

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.