Pedagogik

På Hannaskolan arbetar engagerade pedagoger som, i samspel med eleverna, strävar efter att hitta de bästa sätten att lära för varje elev. Vi vill ge eleverna förutsättningar att nå sin fulla potential. För att nå dit måste undervisningen anpassas efter gruppens förutsättningar. Hannaskolans mål är att alla elever ska ha optimala förutsättningar till lärande. Varje klass har schemalagd läxhjälp minst en gång i veckan.

Våga misslyckas

En viktig del i lärandeprocessen är att våga misslyckas. Genom misstag möjliggörs det fortsatta lärandet. Vårt mål är därför att skapa en trygg inlärningsmiljö, där varje elev känner sig fri att experimentera, testa och pröva sina kunskaper på olika sätt.

Läroplanens mål

Vi tror att det är viktigt för lärandeprocessen att veta vad man kan, vad målet är och hur man tar sig dit. Skolans pedagoger arbetar kontinuerligt med att tydliggöra läroplanens mål för eleverna och att tillsammans med dem strukturera arbetet. Eleverna får fortlöpande återkoppling på sitt arbete, där de kan se hur deras kunskaper står sig mot de nationella kunskapskraven.

Delaktighet

För att även föräldrarna ska vara delaktiga i elevernas lärandeprocess använder vi oss av webbverktyget Unikum. Där kan elever och föräldrar läsa de aktuella ämnesplaneringarna, se återkoppling och utvärdering efter varje arbetsområde, samt läsa de skriftliga omdömena och se betygsbedömningarna i slutet av varje termin.

Teknik

Vi strävar efter att ge alla våra elever förutsättningar att arbeta med aktuell teknik för att stödja inlärningen. I många klassrum finns en ActivBoard, på mellan- och högstadiet har alla elever en egen chromebook. På lågstadiet har vi en iPad miljö.