Du är här:Start > Förskolan

Hanna Förskola

Hannaskolans förskola är uppdelad i fyra avdelningar: Safiren (1-3 år), Rubinen (1-3 år), Diamanten (4 år) och Smaragden (5 år). På förskolan arbetar i dagsläget runt 15 pedagoger för att möta, ta hand om och utmana barnen vi har äran att ha hos oss. Tillförordnad förskolechef är Carina Lillbäck Larsson.

På Hannaskolans förskola arbetar våra engagerade pedagoger med att ge barnen ett tryggt bemötande och den grundläggande omsorg de behöver. Vi tror att den basen utgör grunden för att må bra, och för att så mycket lärande och utveckling som möjligt ska ske.

För oss är barnet och barnets intressen i fokus och en viktig inkörsport till lärande. Därför väljer vi att arbeta projektinriktat på alla avdelningar. I våra projekt använder vi oss av barnens intressen som utgångspunkt för att jobba mot de strävansmål vi har fått från Skolverket. Här tar leken, skapandet och utforskandet stor plats. Målet är att barnen ska vara delaktiga i både planering, utförande och utvärdering av projekten utifrån sin ålder och mognad.

Vi har som mål att möta alla barn just där de är med ett stort hjärta och en stor portion respekt. Vi vill utgå från barnets förmågor och styrkor i dessa möten. Den synen vill vi också reflekteras i barngruppen och i relationerna mellan barnen. Vi arbetar aktivt med att skapa ett gott klimat bl.a. genom våra Fredagssamlingar med fokus på våra värdegrundsord. Vår kristna profil märks bl.a. i våra Bibelsamlingar och i bordsbönerna vi ber före maten.

Vi ser barnens vårdnadshavare som förskolans viktigaste samarbetspartners. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar att vara delaktiga i vår verksamhet. För att möjliggöra föräldrarnas insyn i barnens vardag och utveckling använder vi oss av Förskoleappen som informationskanal. Våra utvecklingssamtal och vårt föräldraråd blir också möjligheter till både insyn i och påverkan på verksamheten.

På Hannaskolans förskola har vi helt enkelt ett stort hjärta för både barnen och den omsorg de behöver, deras utveckling och lärande!