Skolan

Arbetslag F-3 och 4-6
Varje klass har två mentorer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever en trygg, inspirerande, rolig och lärorik skolgång. Förskoleklassen håller till på bottenvåningen (ingång C) och år 1-6 hittar ni på våning 3 (ingång B).
Arbetslag 7-9
På högstadiet har klassen ämneslärare i alla olika skolämnen. Varje klass har tre mentorer som följer eleverna i tre år. Vi känner oss privilegierade att få följa och stötta våra elever under tre händelserika år i deras liv!

Högstadiets ingång (A) hittar du på Egnahemsgatan.

Våra plattformar

Skola 24

Unikum

Hannaskolan använder två plattformar gemensamt med föräldrarna: skola24 och Unikum.
Till skola24 har bara föräldrarna personliga inloggningarDe administreras av Ingemar Doyle (administratör) och Mikael Collin (IT-ansvarig). Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Till Unikum har både elev och förälder personliga inloggningar som administreras av elevens mentor. Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Klicka på skola24/unikum loggor ovanför för att komma till rätt sida.
Hanna förskola använder också två plattformar: skola24 och Förskoleappen.
Till skola24 har bara föräldrarna personliga inloggningar. De administreras av Ingemar Doyle (administratör) och Mikael Collin (IT-ansvarig). Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Inloggning till Förskoleappen administreras av Jennifer Wilhelmsson (förskolelärare med IT-ansvar).

Fritidshemmet

Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar. Korallen är för barn i Förskoleklass. Opalen för de barn som går i år 1-2 och Onyxen för år 3-4. På fritids ska du som barn få känna dig både trygg, utmanad och stimulerad. Respekten för medmänniskan är grundläggande och leken och skapandet får ta stor plats.

Vårt fritidshem ska helt enkelt vara en underbar, spännande och inspirerande plats både för dig som barn, dig som förälder och oss som personal!

Vill du börja på Hannaskolan?

Nya elevintag sker under vårterminen. Vi tar inte emot köfrågor via telefon utan hänvisar alla frågor till info@hannaskolan.nu.

Skriv ut och skicka in aktuell blankett till : Hannaskolan Box 7 – 701 40 Örebro

Om du ställt ditt barn i kö står barnet kvar i kö tills ni avsäger er köplatsen. Om ni blir erbjudna en plats får ni veta det via mail. 

Förskolan

Hanna förskola har fyra avdelningar: Rubinen (1-3 år), Safiren (1-3 år), Diamanten (4 år) och Smaragden (5 år). På förskolan arbetar runt 15 pedagoger. Rektor för förskolan är Anna Carlqvist. På Hanna förskola arbetar våra engagerade pedagoger med att ge barnen ett tryggt bemötande och den grundläggande omsorg de behöver.

För oss är barnet och barnets intressen i fokus och en viktig inkörsport till lärande. Därför väljer vi att arbeta projektinriktat på alla avdelningar. Här tar leken, skapandet och utforskandet stor plats. Målet är att barnen ska vara delaktiga i både planering, utförande och utvärdering av projekten utifrån sin ålder och mognad.

Vår värdegrund bygger på den gyllene regeln som säger att “Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”. Genom avdelningarnas gemensamma fredagssamlingar lyfter vi fram våra olika värdegrundsord som tex. kärlek, trygghet och vänskap.

Vi ser barnens vårdnadshavare som förskolans viktigaste samarbetspartners. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar att vara delaktiga i vår verksamhet. För att möjliggöra föräldrarnas insyn i barnens vardag och utveckling använder vi oss av Förskoleappen som informationskanal.

På Hannaskolans förskola har vi helt enkelt ett stort hjärta för både barnen och den omsorg de behöver, deras utveckling och lärande!

Kontaktuppgifter

Hitta hit

Fakturaadress

Box 7
701 40 Örebro